ضدعفونی کننده های مورد مصرف در پرورش طیور

پرسیدین 5 %

پرسیدین 5 %

ضدعفوني كننده اختصاصي قوی (برپايه پراستيك اسيد)

JoomShaper