پرسیدین 5 %

پرسیدین 5 %

کاربرد محصول

پرسیدین 5 % دارای فرمولاسیون منحصر به فرد و بر پایه ترکیب بیوسید پراستیک اسید می باشد که جهت فراهم آوردن و پیاده سازی امنیت زیستی در مزارع پرورش طیور به کار گرفته می شود. این محصول در رده ضد عفونی کننده های سطح بالا قرار داشته و قابلیت از بین بردن کلیه اجرام میکروبی در طیف وسیع بدون ایجاد مقاومت میکروبی را داراست . به همین دلیل می تواند خطرات تهدید کننده طیور را به حداقل برساند و از رشد و گسترش میکروارگانیسم های بیماریزا جلوگیری نماید. بدین ترتیب سبب افزایش تولیدات طیور و سوددهی بیشتر گردد.

 

نحوه اثر

پرسیدین 5% بر حسب رقت مصرفی توانایی از بین بردن کلیه میکرو ارگانیسمها  شامل ویروسها . باکتریها . کپکها و مخمرها دارد . پر استیک اسید موجود در این ترکیب بسیاری از گروهای عملکردی سلولی و بین سلولی شامل پروتئین ها و آنزیمهای موجود در میکرو ارگانیسمها و ویروسها را اکسید و غیر فعال می سازد. در اثر اکسیداسیون باندهای پروتئینی . دیوار سلولی پاره شده و به علت اکسیداسیون آنزیمها . فعالیت بین سلولی از بین می رود. دلیل عدم ایجاد مقاومت میکروبی در مقابل پرسیدین 5% انجام بیش از 40 واکنش شیمیایی توسط این ترکیب در مقابل میکرو ارگانیسمهاست . بنابر این با استفاده از پرسیدین 5% دیگر نیازی به تعویض دوره ای مواد ضد میکروبی نخواهد بود.

 

 

محل هاي مصرف

پرسيدين 5% جديد اختصاصاً براي گندزدايي مزارع پرورش دام، طيور و آبزيان مورد استفاده قرار مي گيرد كه شامل موارد زير است:
گندزدايي اولين سالن ها، ضدعفوني لوازم، ابزار و حوضچه هاي ورودي و آب آشاميدني، خوراك و دان.
ضدعفوني فضاي سالن هاي پرورش طيور در هنگام حضور جوجه
گندزدايي كليه بخش هاي سيستم جوجه كشي
ضدعفوني سالن هاي شيردوشي، زايشگاه ها، سم هاي گاو (براي مبارزه با لنگش) و پستان گاو (براي مبارزه با ورم پستان)
ضدعفوني نهائي سيستمهاي شيردوشي
ضدعفوني لاشه هاي دام، طيور و آبزيان در كشتارگاهها و صيدگاهها
ضدعفوني حوضچه ها و استخرهاي پرورش آبزيان
كنترل و پيشگيري از بيماري هاي اكتوپارازيت و انگلي آبزيان

 

شرايط نگهداري و ايمني

مدت زمان نگهداري پرسيدين 5% جديد در شرايط مناسب 5/1 سال است.
ظروف حاوي محصول را دور از نور مستقيم و درجه حرارت بالا قرار دهيد.
محلول را تنها در ظروف اصلي خود نگهداري كنيد.
هميشه از محلول تازه آماده شده استفاده كنيد.
در محل خنك (زير 30 درجه سانتيگراد) و داراي تهويه مناسب نگهداري شود.

 

دستورالعمل مصرف در فارم هاي پرورش طيور (مرغ، بوقلمون، شترمرغ و ...)

محل مصرف

رقت مصرفي

روش تهيه محلول رقيق

روش استفاده

ضدعفوني سالن ها پس از شستشوي اوليه

1:400

250 سي سي در 100 ليتر آب

اسپري، اسفنج كشي

ضدعفوني ابزارآلات و لوازم

1:200

نيم ليتر در 100 ليتر آب

غوطه وري

ضدعفوني حوضچه ورودي

1:400

250 سي سي در 100 ليترآب

اختلاط با آب

ضدعفوني فضاي سالن (با حضور جوجه)

1:1000

100 سي سي در 100 ليتر آب

اسپري

ضدعفوني دان قبل از فرآوري

1:2000 – 1:1000

نيم يا يك ليتر در يك تن دان

اسپري و اختلاط

ضدعفوني آب آشاميدني

1:20000

نيم ليتر در 10هزار ليترآب

اختلاط با آب

ضدعفوني آب چيلر كشتارگاه

1:1500- 1:1000

750 سي سي تا يك ليتر در يك مترمكعب

اختلاط با آب

ضدعفوني خطوط آبرساني (به منظور از بين بردن بيوفيلم)

1:200

نيم ليتر در 100 ليترآب

به مدت 4- 2 ساعت

توجه شود كه هنگام تجويز دارو و يا ويتامين به صورت آشاميدني، از افزودن هر گونه تركيبات ضدعفوني كننده به آب حاوي آنها، خودداري گردد.

 

 

دستورالعمل مصرف در فارم هاي دامپروري

محل مصرف

رقت مصرفي

روش تهيه محلول رقيق

روش استفاده

ضدعفوني سطوح  (سالن ها)

1:400

250 سي سي در 100 ليتر آب

اسپري، اسفنج كشي

ضدعفوني ابزارآلات و لوازم

1:200

نيم ليتر در 100 ليتر آب

غوطه وري

ضدعفوني حوضچه ورودي

1:400

50 سي سي در 20 ليترآب

اختلاط با آب

ضدعفوني خوراك قبل از فرآوري

1:2000 – 1:1000

نيم يا يك ليتر در يك تن خوراك

اسپري و اختلاط

ضدعفوني سيستم هاي شيردوشي و مخازن حمل شير

1:500- 1:350

60-40 سي سي در 20 ليتر آب

گردش در داخل سيستم

ضدعفوني آب آشاميدني

1:20000

نيم ليتر در 10هزار ليترآب

اختلاط با آب

ضدعفوني پستان گاو

1:500- 1:350

60-40 سي سي در 20 ليتر آب

اسپري اسفنج كشي

ضدعفوني سم براي مبارزه با لنگش

1:400

250 سي سي در 100 لينر آب

اختلاط با آب  

ضدعفوني لاشه هاي گوشت در كشتارگاه

1:350- 1:250

400-300 سي سي در 100 ليتر آب

اسپري بر روي لاشه ها

 

دستورالعمل در فارم هاي پرورش آبزيان

محل مصرف

رقت مصرفي

روش تهيه محلول رقيق

روش استفاده

ضدعفوني داخل تانكها و لوله هاي انتقال آب

1:400

250 سي سي در 100 ليتر آب

در زمان هاي عدم حضور آبزي به روش اسپري كردن يا عبور چرخشي

ضدعفوني حوضچه ها و ديگر سطوح نگهداري آبزيان 

1:400

250 سي سي در 100 ليتر آب

در زمان هاي عدم حضور آبزي به روش اسپري كردن يا پاشش

ضدعفوني آب و مبارزه با بيماري هاي پوستي و انگلي آبزيان

1:100000- 1:70000

150-100 سي سي در 10هزار ليترآب 

در زمان حضور آبزي به روش افزودن متوالي

 

 
JoomShaper