مطالب علمی

راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی   برای دریافت فایل از لینک زیر استفاده نمایید:
پنج شنبه, 29 آبان 1393
راهنمای اصول رعایت بهداشت دست پرسنل مراکز بهداشتی درمانی - مرکز کنترل بیماری ها (CDC) آمریکا   برای دریافت فایل از لینک زیر استفاده نمایید:
پنج شنبه, 29 آبان 1393
راهنمای جامع سازمان جهانی بهداشت (WHO) در خصوص بهداشت دست در مراکز بهداشتی - درمانی   برای دریافت فایل از لینک زیر استفاده نمایید:
پنج شنبه, 29 آبان 1393
راهنمای جامع اصول ضدعفونی و استریلیزاسیون در مراکز بهداشتی درمانی - مرکز کنترل بیماری ها (CDC) آمریکا برای دریافت فایل از لینک زیر استفاده نمایید:
پنج شنبه, 29 آبان 1393
JoomShaper