سپتی اسکراب

سپتی اسکراب

 

 کاربرد محصول

سپتی اسکراب، محصولی است ضدعفونی کننده بر پایه کلر هگزیدین 4% که به منظور ضدعفونی کردن دست جراحان طراحی گردیده است. این محصول به نحوی فرموله شده است که در آن علاوه بر خواص آنتی باکتریایی قوی و ماندگار کلرهگزیدین، از خواص آلودگی زدایی یک سورفکتانت غیر یونی، به طور همزمان استفاده شده است. فعالیت پایدار و اثرات ماندگار سپتی اسکراب، آن را تبدیل به محصولی موثر با حداقل اثرات جانبی کرده است. خاصیت Substantivity کلرهگزیدین در سپتی اسکراب باعث می شود که کلرهگزیدین با لایه سطحی پوست (استراتوم کورنئوم) بچسبد و بعد از شستشو روی دست باقی مانده و اثرات ضدباکتریایی علیه رشد باکتری ها را ادامه دهد. این ویژگی در شرایط مطلوب تا 6 ساعت ادامه خواهد داشت. کلرهگزیدین بر طیف وسیعی از باکتری های فعال گرم مثبت و گرم منفی موثر می باشد.

 

دستورالعمل مصرف

برای اولین نوبت عمل جراحی ابتدا دست ها را با آب و صابون شسته و آبکشی نمایید. سپس به مقدار 5 میلی لیتر از محلول را کف دست ریخته و به مدت 3-2 دقیقه دست و ساعد را با محلول بشویید. سپس این کار را برای دست دیگر تکرار نمایید. بعد از آن دست ها و ساعد را آبکشی و خشک نمایید.

 

نحوه اثر

درصد موثری از کلرهگزیدین در سپتی اسکراب موجب گردیده تا شرایط ایمن برای پزشک جراح و بمار فراهم شود. کلرهگزیدین ساختاری کاتیونی دارد و به صورت الکترواستاتیک به وسیله باکتری ها جذب می شود. کلرهگزیدین به گروههای فسفات موجود در غشاء سیتوپلاسمی می چسبد و با مکانیسمی انحصاری وارد غشاء سلولی می شود، سپس باعث خروج محتویات سلولی با وزن ملکولی پایین، از قبیل پتاسیم می شود و از تبادل غشایی آنزیم هایی مانند ATP جلوگیری می کند. از طرفی با تشکیل کمپلکس های فسفاته باعث رسوب کردن محتویات سنگین تر، از قبیل ATP و اسید نوکلئیک می شود.

JoomShaper