سپتی پرپ

سپتی پرپ

 کاربرد محصول

تزریق یکی از روش های شایع در تجویز فرآورده های دارویی است که در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی، خطرات بالقوه و بالفعلی را برای ارائه دهندگان و مصرف کنندگان آن در پی خواهد داشت . هر ساله تزریقات غیر ایمن منجر ه بروز و شیوع انواع بیماریهای ویروسی ، عفونت های باکتریایی ، قارچی و انگلی می شود .
با توجه به اینکه پوست و خون محیط مناسبی برای رشد انواع میکروارگانیسم های پاتوژن است، تزریق غیر ایمن می تواند راحت تر از مسیرهای تنفسی، خوراکی و یا تماس جنسی عفونت را منتقل کند. با ضدعفونی موثر و ماندگار محل تزریق و جراحی های کوچک به راحتی می توان از شیوع عفونت های بیمارستانی جلوگیری کرد.

 

دستورالعمل مصرف

محلول سپتی پرپ را به طور مستقیم روی محل مورد نظر اسپری کرده و صبر کنید خشک شود در صورت آلودگی ناحیه مورد نظر به چربی ها و یا آلودگی های دیگر ، محل را قبلاً با آب و صابون شستشو دهید.

 

نحوه اثر

محلول ضدعفونی کننده سپتی پرپ با داشتن دو نوع الکل ، به شیوه دناتوره کردن پروتئین ها و طیف وسیعی از باکتری ها و ویروسها را به سرعت از بین می برد و با داشتن کلرهگزیدین دی گلوکونات و ترکیبات آمونیوم چهارتایی ، اثر ماندگار خود را ایجاد می نماید . کلرهگزیدین ساختاری کاتیونی دارد و به صورت الکترواستاتیک به وسیله باکتریها جذب می شود . کلرهگزیدین به گروههای فسفات موجود در غشاء سیتوپلاسمی می چسبد و با مکانیسمی منحصر به فرد وارد غشاء سلولی می شود . سپس باعث خروج محتویات سلولی با وزن مولکولی پائین ، از قبیل پتاسیم می شود و از تبادل غشائی آنزیم هایی مانند Adenosyl Triphosphate  جلوگیری می کند . از طرفی با تشکیل کمپلکس های فسفاته باعث رسوب کردن محتویات سنگین تر از قبیل ATP  و اسید نوکلئیک می شود. در نهایت، در نتیجه یک همپوشانی کامل، پوستی ضدعفونی شده و عاری از پاتوژن ها برای تزریق و یا جراحی های کوچک ، همراه با اثری ماندگار فراهم خواهد شد.

JoomShaper