ضدعفونی ابزار و لوازم پزشکی و دندانپزشکی

this is only for test

سایا سپت - اچ آی

سایا سپت - اچ آی

ضدعفونی کننده ابزار آلات پزشکی و دندانپزشکی (فاقد ترکیبات آلدئید و فنل)

سپتی سیدین توربو

سپتی سیدین توربو

محلول ضدعفونی کننده سریع ویژه ابزار، تجهیزات و سطوح دستگاههای پزشکی و دندانپزشکی

پرسیدین 1%

پرسیدین 1%

استریل کننده و ضدعفونی کننده سطح بالا (بر پایه پراکسی استیک اسید)

پرسیدین 3%

پرسیدین 3%

ضدعفونی کننده اختصاصی بر پایه پراستیک اسید استریل و ضدعفونی کننده سطح بالای ماشین های همودیالیز

پرسیدین-آریو

پرسیدین-آریو

ضدعفونی کننده و استریل کننده قوی لوازم حساس پزشکی

JoomShaper