مصارف کشاورزی

پرسیدین 15% گرید استاندارد

پرسیدین 15% گرید استاندارد

ماده ضدعفونی و استریل کننده بر پایخ پراکسی استیک اسید برای از بین بردن کلیه ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها و دیگر عوامل میکروبی

JoomShaper