شنبه, 17 خرداد 1393 ساعت 11:55

عضویت شرکت دارویی به بان شیمی در پارک علم و فناوری

عضویت واستقرار به بان شیمی در پارک علم و فناوری گلستان نهایی شد.

بر اساس تصمیم به توسعه محصولات دانش بنیان شرکت دارویی به بان شیمی روند استقرار در پارک علم و فناوری گلستان نهایی و قطعی شد، بر همین اساس شرکت بزودی در محل خود واقع در پارک علم و فناوری گلستان مستقر و فعالیت خود را ازآغاز خواهد کرد.

JoomShaper