چهارشنبه, 16 بهمن 1392 ساعت 05:48

اطلاعات ژنتیکی نجات‌یافتگان عفونت ابولا رمزگشایی شد

گروهی از پژوهشگران آمریکایی موفق به رمزگشایی اطلاعات ژنتیکی افرادی شدند که با عفونت ابولا مبارزه کرده و نجات یافته‌انددر تحقیقات انجام شده قبلی، گروهی بر این باور بودند که مبتلایان با توجه به مقاومت بدنی خود با این بیماری مبارزه می‌کنند، در حالیکه به عقیده گروه دیگر، برخی افراد به طور طبیعی از این بیماری مصون هستند.

اکنون محققان آزمایشگاه‌های دانشگاه واشنگتن، موسسه ملی بهداشت آمریکا و دانشگاه کارولینای شمالی در چپل‌هیل موش‌های با ژن مشابه را در آزمایشگاه در معرض ویروس ابولایی که افراد در افریقای غربی به آن مبتلا شدند، قرار دادندآنها دریافتند وزن تمامی موش‌ها کاهش یافت که نشان از فعالیت سیستم بدن و مبارزه با ویروس بود. حیرت‌آور است که 19 درصد از موش‌ها با این ویروس مبارزه کردند و وزن از دست رفته را دوباره در عرض دو هفته به دست آوردند.

70 درصد موش‌ها چنانچه انتظار می‌رفت به این ویروس واکنش نشان داده و بیش از 50 درصد از بین رفتند و 11 درصد تا زمان مرگ، مقاومت نسبی نسبت به بیماری نشان دادند. محققان دریافتند الگوی ساده عوامل ژنتیکی منجر به واکنش متفاوت در موش‌ها شده است.

مایکل کاتز، کارشناس ویروس شناسی و از محققان این پژوهش اظهار کرد: ما امیدواریم دانشمندان با بررسی‌های بیشتر قادر به درمان و ساخت واکسن در برابر این بیماری شوند. وی در ادامه افزود: با شناسایی عوامل ژنتیکی، میزان مرگ ومیر ناشی از این ویروس را کاهش خواهیم داد.

نتایج این تحقیق در نشریه Science منتشر شده است

JoomShaper