پرکلین-100

پرکلین-100

کاربرد محصول

طراحی و اجرای یک برنامه پاکسازی و گند زدایی مناسب و موثر گام نخست در هر برنامه ایمنی زیستی محسوب می گردد. از آنجاییکه تقریبا بسیاری از مواد ضدعفونی کننده در حضور مواد آلی اثر خود را از دست می دهند . لذا پاکسازی سطوح و سالن ها پیش از استفاده از عوامل ضدعفونی کننده یک اصل ضروری می باشد. از طرفی پاکسازی قبل از انجام عملیات ضد عفونی موجب بهتر در معرض قرار گرفتن میکروبها در برابر مواد ضدعفونی کننده و همچنین نابودی سریعتر آنها می گردد.
پرکلین 100 یک شوینده قلیایی مناسب است که با در بر داشتن سورفکتنت موثر بر زدودن مواد آلی و چربیها از روی سطوح اثر ضدعفونی کنندگی مناسبی را نیز به همراه دارد.

دستور العمل مصرف :

کلیه وسایل قابل انتقال را به بیرون از سالن منتقل کنید.
محلول 2-3 % (با توجه به میزان چربیها و آلودگی های سطحی) از پرکلین 100را تهیه کنید.
پس از مشخص شدن حجم مورد نیاز از محصول پرکلین 100 آن را به آب اضافه نموده بهم بزنید تا محلول همگنی حاصل شود.
با استفاده از محلول رقیق شده تمامی سطوح را شستشو نمایید. در این مورد استفاده از اسپری فشار قوی یا سیستم های کف ساز می تواند مفید واقع شود.
بعد از گذشت مدت زمان 15-20 دقیقه سطوح را آبکشی نمایید.

شرایط نگهداری و ایمنی:

 ز مخلوط کردن یا استفاده همزمان این محصول همراه با پاک کننده های دیگر خودداری شود.
از تماس و نگهداری با محصولات اسیدی خودداری شود (در صورت تماس . گاز سمی متصاعد خواهد شد)
در محل خشک و خنک نگهداری شود.
در پوش ظرف محصول همیشه بسته نگهداشته شود.

 

مزایا

  • سازگاری با مواد ضدعفونی کننده حاوی آمونیوم چهارتایی و دترجنتها ی کاتیونی بر خلاف شوینده های متداول .
  • جایگزینی مناسب برای شوینده های قلیایی متداول همچون هیدروکسید سدیم (سود سوز آور)
  • قدرت نفوذ سریع در چربیها
  •  مقدار مصرف کمتر نسبت به سایر شوینده ها
  • فاقد بخارات مضر برای دستگاه تنفس
  • فاقد اثر خورندگی در رقت مصرفی
JoomShaper